Wratislavia Travel

Ubezpieczenia

  • Uczestnicy wycieczek krajowych są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  • Uczestnicy wycieczek zagranicznych są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia.